TeamsGoalsWeek 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6Week 7Week 8Week 9Totals  
NWUFor2210101N/AN/A7
Against1001210N/AN/A5
UJFor7101110N/AN/A11
Against1110011N/AN/A5
UKZNFor2000323N/AN/A10
Against3221320N/AN/A13
ULFor11000003N/A5
Against71172234N/A27
UWCFor1007310N/AN/A12
Against2110313N/AN/A11
TUKSFor11202130N/A10
Against21000001N/A4
TUTFor21110241214
Against1100122018
WitsFor31102224116
Against20201043214
For197591291381728587
Against19779129138TotalsForAgainst
ScoresNWU vs UWCWits vs UWCNWU vs ULUKZN vs UJUKZN vs UWCWits vs ULUWC vs TUKSTUKS vs TUTWits vs TUT
2-11-02-10-13-32-00-30-11-2
TUKS vs TUTUJ vs TuksUJ vs WitsNWU vs TUTUJ vs TUTTUKS vs NWUNWU vs UJUJ vs Wits
1-21-12-10-11-01-01-03-4
UJ vs ULUKZN vs NWUTUKS va UKZNWits vs TUKSTUKS vs ULUWC vs UJUKZN vs UL
7-10-22-00-02-01-13-0
UKZN vs WitsUL vs TUTUWC vs TUTUWC vs ULWits vs NWUUKZN vs TUTWits vs TUT
2-31-10-17-02-12-22-4
GoalieNWULuzuko JevukaLuzuko JevukaLuzuko JevukaLuzuko JevukaLuzuko JevukaLuzuko JevukaLuzuko Jevuka
UJAlan MabuzaAlan MabuzaAlan MabuzaAlan MabuzaAlan MabuzaSandile NgobeseSandile NgobeseAlan Mabuza
UKZNSifiso MlungwanaSifiso MlungwanaSifiso MlungwanaSifiso MlungwanaBanele KubekaBanele KubekaBanele Kubeka
ULMasethe MorulaneMafori ThokaMafori ThokaMafori ThokaErnest RamolefoMasethe MorulaneMasethe Morulane
UWCRenaldo LeanerRenaldo LeanerRenaldo LeanerRyan RamandhRyan RamandhRyan RamandhRenaldo Leaner
TUKSGiovanni IdiGiovanni IdiGiovanni IdiGiovanni IdiGiovanni IdiGiovanni IdiGiovanni IdiGiovanni Idi
TUTSikhumbuzo NcubeSikhumbuzo NcubeSikhumbuzo NcubeSikhumbuzo NcubeSikhumbuzo NcubeSikhumbuzo NcubeSikhumbuzo NcubeSikhumbuzo NcubeSikhumbuzo Ncube
WitsMatthew CarelseMatthew CarelseMatthew CarelseMatthew CarelseMatthew CarelseMatthew CarelseDaniel MeyerMatthew CarelseMatthew Carelse
GoelieNWULuzuko Jevuka7/7
UJAlan Mabuza6/8
UJSandile Ngobese2/7
UKZNSifiso Mlungwana4/7
UKZNBanele Kubeka3/7
ULMasethe Morulane3/7
ULMafori Thoka3/7
ULErnest Ramolefo1/7
UWCRenaldo Leaner4/7
UWCRyan Ramandh3/7
TUKSGiovanni Idi8/8
TUTSikhumbuzo Ncube9/9
WitsMatthew Carelse8/9
WitsDaniel Meyer1/7
Best viewed in 1024 x 768 or better
Custom website creation by The Computer Guy Web Design